Holens hjemmeside Tekster
 
SPEILET (Sæterholen)
 
å hei
her sitter vi
igjen
min største sorg
min beste
venn
du som driver fram
min
sang
slår mine strenger
gang på gang
der sitter du
dypt i din nød
mens jeg gjør
sorgen
om til glød
og spiller opp
din melodi
om du kan høre
blir du
fri

for vi er skapt av samme
jord
i kroppen dunker
samme blod
to sider av den
samme sak
når jeg er foran
er du bak
jeg ser deg på ditt
hospital
jeg ser deg
i en vakker sal
jeg ser deg reise deg
min venn
jeg så i speilet mitt en kveld
der så jeg deg
igjen

 
Sannergata, juli 1996
Alle tekster er skrevet av Thor Arne Sæterholen © Holen
Tekster kan kun gjengis med tillatelse